(Nederlands) Uitnodiging seminar: onbenut talent

28-08-2018 - By Javelyn Westerveld

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

EFFECTIEF INZETTEN VAN ONBENUT TALENT

Onze hedendaagse maatschappij en het bedrijfsleven vragen om een vernieuwde aanpak op het gebied van talentontwikkeling. Daarom organiseren wij ter ere van ons 15-jarig jubileum een seminar over ‘Onbenut talent’, in samenwerking met Focus Orange. Het seminar gaat over de veranderende arbeidsmarkt, het pinpointen van talent en de optimale inzet van human capital: alles om te voorkomen dat er kansen en talenten onbenut blijven. Ons programma is voor iedereen interessant! Of je leiding geeft, professional bent, werkt in het onderwijs of HR het maakt niet uit.  Een mooi programma met verschillende invalshoeken gebracht door interessante sprekers. Ook EduChild levert zelf een bijdrage met onze ervaringen hoe we stappen maken door het leveren van support bij het verbinden van de bedrijven met het onderwijs op Flores, die samen met lokale overheid voor duurzaamheid staan. Verwacht praktische handvatten en een boeiende interactieve bijeenkomst met gelijkgestemden.


Kom ook naar het Seminar Onbenut Talent!

27 september van 17.00u – 19.30u

Secoya (gebouw C)
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht
(https://secoyabuilding.com

Gratis parkeren


PROGRAMMA

17.00 –  Inloop en registratie
17:30 –  Opening en welkomstwoord : Bethe Alkemade
17.35 –  Inleiding  ‘Setting the scene’ : Jan Kars
17.45 –  Voorkeuren van Millenials (incl. klantcase) : Jessica Rehe
18.20 –  Aansluiting op de arbeidsmarkt en het potentieel van docenten en studenten : Jelle Marchand
18.45 – Hoe creëer je een ideale werkwereld in een veranderende arbeidsmarkt? : Rob Fijlstra
19.10 –  Kansen voor onbenut talent op Flores: ‘From do good to be good’ : Marjon Tjia
19.30 –  Napraten en borrel

STEUN STICHTING EDUCHILD

Deelname aan dit bijzondere seminar bedraagt € 50,— p.p. De opbrengst komt volledig ten goede van de projecten van EduChild op Flores. Kom ook!

SPREKERS & ONDERWERPEN

Jessica Rehe – Focus Orange
‘Voorkeuren van Millenials’ (inclusief klantcase)
De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren in rap tempo veranderd; digitalisering, schaarste op de arbeidsmarkt, en veranderende voorkeuren van medewerkers ten aanzien van hun werk. Dat vraagt flexibilteit van organisaties en een goed inzicht in de wensen van deze (toekomstige) medewerkers. Hoe zorg je als organisatie dat je daar voldoende grip op houdt en een aantrekkelijke werkgever blijft?

Jessica is senior consultant bij HR-adviesbureau Focus Orange en ondersteunt organisaties bij vraagstukken rond het optimaliseren van het menselijk kapitaal.

Rob Fijlstra, inspirator
‘Hoe creëer je een ideale werkwereld in een veranderende arbeidsmarkt?’

Hoe bouw je een bedrijf dat minstens zo snel, bedreven en innovatief is als de mensen die daar deel van uitmaken – medewerkers, klanten, toeleveranciers, toezichthouders en financiers? Rob legt de verbinding tussen corporate en gedrag, tussen moreel kompas en het belang van duurzame waardecreatie.

Rob is zelfstandig adviseur, spreker en schrijver. Als klankbord en inspirator helpt hij bedrijven bij veranderingen op het snijvlak van psychologie en bedrijfskunde. Het gaat hem vooral om het zien, bevrijden en activeren van ongebruikt potentieel. Hij schreef vier succesvolle boeken; zijn laatste boek kreeg de titel ‘RisicoVreugde’ – leid liever evident gevaarlijk dan ogenschijnlijk veilig.

Jelle Marchand, Directeur ROC Mondriaan Den Haag
‘Aansluiting op de arbeidsmarkt en het potentieel van docenten en studenten’

Hoe geef je les op een school, met een verzuim van 19% bij het docententeam, waar de zorg voor de studenten vaak de overhand neemt? Docenten lijken er soms vooral een maatschappelijk werker te zijn. De uitdaging voor deze school is om weer een topschool te worden en daar is Jelle Marchand de afgelopen 3 jaar mee bezig geweest. Inmiddels is het verzuim tot onder de 4% gedaald. Het curriculum is aangepast aan de wensen op de arbeidsmarkt en de school is een Microsoft-school geworden. Nu ligt de focus van docenten bij talentontwikkeling van studenten. De aandacht op de dingen waar je echt goed in bent werkt namelijk veel meer motiverend. Daarnaast zijn docenten weer in hun kracht gezet. Iedereen krijgt een 2e kans.

Jelle is directeur van het ROC Mondriaan in Den Haag, en als geen ander bezig met de ontwikkeling en inzet van talent. Zowel onder leerlingen als docenten. Bij aanvang, bijna 4 jaar geleden trof hij opleidingen met weinig arbeidsmarktrelevantie, en een team van vooral digibeten. De studentenpopulatie bestaat vooral uit de minder kansrijke wijken in Den Haag. 

Marjon Tjia & Jan Kars, EduChild
‘Kansen voor onbenut talent op Flores: from do good to be good’

Het toerisme op Flores is de afgelopen jaren sterk gegroeid, hierdoor zijn veel kansen op de arbeidsmarkt ontstaan. Helaas worden de resources vaak uit Java en Bali gehaald en lokaal potentieel wordt hierdoor onvoldoende benut. Dit kan anders! Maar hoe doe je dat?
Wij richten ons op de ontwikkeling van talent onder jongeren op het Indonesische eiland Flores: om de kansen van leerlingen op de school voor Toerisme en de school voor Techniek, op de arbeidsmarkt te vergroten. Op onze website kun je meer lezen over de werkwijze van de stichting en onze projecten.

Marjon is actuaris en zelfstandig adviseur. In haar werk als adviseur van grote (multinationale) organisaties en financiële instellingen weet zij haar ‘zachte’ persoonlijke vaardigheden goed te combineren met haar ‘harde technische’ kant. In haar werk vindt zij het belangrijk om mensen te motiveren en te helpen ontdekken wat hun drijfveren zijn. Marjon is sinds 2011 als bestuurslid en projectmanager actief bij Stichting EduChild.

Jan is zelfstandig adviseur, sociaal ondernemer en actuaris van huis uit. Hij richt zich vooral op projecten en opdrachten waar potentie nog onvoldoende benut wordt. Dit varieert van ondersteuning van NGO’s, diverse bestuursrollen, tot advisering van sociale partners in de corporate wereld. “Potential deserves actualising” is zijn motto en het thema onbenut talent sluit daar naadloos op aan. 

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.