Uw donatie voor vakopleidingen

Het is terecht dat u zeker wilt weten dat uw donatie goed wordt ingezet. Voor vakopleidingen voor studenten op Flores in Indonesië. EduChild heeft een procedure die misbruik van uw steun uitsluit. Uw donatie komt gegarandeerd goed terecht!

Hoe gaat het geld naar de juiste vakopleiding?Vakopleiding, Studenten, Flores, Indonesie

  1. De gelden voor EduChild gaan rechtstreeks naar een aparte bankrekening op Flores. Van hieruit zorgen wij ervoor dat de door EduChild overgemaakte gelden volgens afspraak worden besteed.
  2. Voor ieder project worden individuele criteria opgesteld om de voortgang te meten en om gebruik van gelden te controleren.
  3. Lokale partners op Flores doen regelmatig verslag aan EduChild over de voortgang van de projecten en staaft deze met het projectplan.
  4. Twee maal per jaar bezoeken we de projecten van EduChild op Flores, om erop toe te zien dat ze juist worden uitgevoerd en het geld goed wordt besteed.
  5. Ook ambassadeurs reizen regelmatig af naar Flores om erop toe te zien dat donaties aan EduChild rechtstreeks terechtkomt waar het hoort: bij de studenten!