Vergroten van arbeidskansen op Flores

Wie we zijn

arbeidskansenEduChild zet zich in om het bestaan van kansarme studenten op Flores te verbeteren, door ons te richten op het vergroten van hun arbeidskansen. Om hun kans op het vinden van een baan te vergroten, investeren we in vakopleidingen. Dit hangt nauw samen met de behoefte aan goed en specifiek opgeleid personeel op de lokale arbeidsmarkt. Voor dit goede doel zetten wij ons graag in.

Wat we willen: vergroten van arbeidskansen

EduChild blijft financiële steun bieden aan de School voor Toerisme op Flores. Wij zetten ons in voor het:

  • ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs en onderwijsfaciliteiten,
  • verwerven van de noodzakelijke praktijkervaring en werkgelegenheid,
  • stellen van heldere kwaliteitseisen die zekerheid bieden omtrent het bereiken van beoogde doelen,
  • realiseren van geïnvesteerde gelden of anderszins geleverde ondersteuning.

Hoe vergroten we de arbeidskansen?

  • communicatie & werving zijn speerpunten binnen ons beleid, ten behoeve van het binnenhalen van noodzakelijke middelen,
  • contacten leggen met bedrijven vanuit ons particuliere netwerk,
  • minimaal één keer per twee jaar een groot project (ca. € 30.000) uitvoeren (hiervoor zoekt het bestuur ook subsidiënten als een co-financier),
  • samenwerken met andere betrokken organisaties (fondsen, NGO´s, overheid), die tot doel hebben Flores verder tot ontwikkeling te brengen.